Bedankt voor het stemmen!

Van 27 september tot 14 oktober, 12.00 uur hebben alle stemgerechtigden uit de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis kunnen stemmen op hun favoriete naam voor hun nieuwe gemeente. Er zijn meer dan 20.000 stemmen uitgebracht! Op dit moment worden de stemmen verwerkt en op vrijdag 18 oktober maken we rond 17.30 uur de winnende naam bekend!

Inwoners zonden meer dan 1000 naamsuggesties voor de nieuwe naam in. De naamgevingscommissie, bestaande uit drie inwoners per gemeente, koos er onder leiding van René Bastiaanse drie uit. Hieronder de namen met de motivatie van de commissie nog eens op een rij.

Gemeente Land van Cuijk
Heel veel inzenders van de drie gemeenten, dus ook die uit Boxmeer en Sint Anthonis, gaven de voorkeur aan de naam Land van Cuijk. De motivatie was tamelijk eensluidend: de naam is historisch correct, voelt vertrouwd aan, is ingeburgerd, ligt goed in het gehoor, sluit aan bij de toeristische promotie en bij de naamgeving van heel wat bedrijven en instellingen en is ten slotte ook toekomstbestendig: Grave en Mill kunnen zich er nu of later zo bij aansluiten.

Gemeente Maasbroek
Deze naam geeft op subtiele maar treffende wijze de ligging aan van de nieuwe gemeente (tussen Peel en Maas). Een broek is namelijk een toponiem voor een drassig gebied dat veelvuldig in de regio voorkomt en is ontstaan door afwatering uit de Peel. Het broeklandschap is terug te vinden in zowel Cuijk, Boxmeer als Sint Anthonis en mag kenmerkend voor de streek worden genoemd.

Gemeente Maasheggen
Het gebied is vorig jaar benoemd tot Unesco-biosfeergebied, hetgeen het uitzonderlijke karakter van het natuurgebied ook internationaal onderstreept. Door deze erkenning zal de naamsbekendheid ongetwijfeld groeien.

Wat de winnende naam wordt, weten we op vrijdag 18 oktober. Spannend! We werken deze website zo snel mogelijk bij met de nieuwste informatie, zodat je precies weet waar je vrijdag 18 oktober kunt zien welke naam het is geworden.