Denk en doe met ons mee over de toekomstWerk en economie
Cultuur en verenigingsleven
Wonen en leefbaarheid
Zorg(voorzieningen)
Sport(voorzieningen)
Duurzaamheid
Onderwijs(voorzieningen)
Rolverdeling gemeente & gemeenschap