Uw gegevens

U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen op één van de vier gemeentehuizen. Vermeldt u bij het onderwerp dat het gaat om een ‘Zienswijze CBA Herindeling’.

NB: De inspraakperiode duurt tot en met 5 juni 2020. Zienswijzen die na de inspraakperiode zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Om computers die automatisch spam genereren te blokkeren vragen wij u deze eenvoudige rekenvraag hieronder in te vullen.

14 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.