Zienswijze herindeling Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis

Met dit formulier kunt u uw zienswijze op het herindelingsontwerp van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, zoals vastgesteld door de gemeenteraden op 9 april 2020, indienen. Uw zienswijze dient zo concreet mogelijk te zijn en betrekking te hebben op het herindelingsontwerp. Na de officiële inspraakperiode, die loopt van 10 april 2020 t/m 5 juni 2020, worden alle zienswijzen verzameld, beantwoord en in een nota samengevoegd.

Uw gegevens

U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen op één van de vier gemeentehuizen. Vermeldt u bij het onderwerp dat het gaat om een ‘Zienswijze CBA Herindeling’.

NB: De inspraakperiode duurt tot en met 5 juni 2020. Zienswijzen die na de inspraakperiode zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Om computers die automatisch spam genereren te blokkeren vragen wij u deze eenvoudige rekenvraag hieronder in te vullen.

1 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.