Zienswijze herindeling Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis

Met dit formulier kunt u uw zienswijze op het herindelingsontwerp van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis, zoals vastgesteld door de gemeenteraden op 28 oktober 2019, indienen.
Uw zienswijze dient zo concreet mogelijk te zijn en betrekking te hebben op het herindelingsontwerp.
Na de officiële inspraakperiode, die loopt van 29 oktober t/m 24 december 2019, worden alle zienswijzen verzameld, beantwoord en in een nota samengevoegd.

Uw gegevens

U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen op één van de drie gemeentehuizen. Vermeldt u bij het onderwerp dat het gaat om een ‘Zienswijze CBA Herindeling’.

NB: De inspraakperiode duurt tot 24 december 2019. Zienswijzen die na de inspraakperiode zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Om computers die automatisch spam genereren te blokkeren vragen wij u deze eenvoudige rekenvraag hieronder in te vullen.

11 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.